Skan organizmu – Express-test

Na czym polega szybki skan organizmu ?

Szybki skan organizmu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod wśród gabinetów medycyny naturalnej. Zajmuje około 5 minut, po których graficznie przedstawia stan czynnościowy organizmu. Dzięki podłączonym elektrodą i sczytanym przez nie częstotliwością – uzyskujemy ogólny obraz. Jeżeli chodzi o sprawdzalność i rzetelność tego testu – podkreślam: jest to jedynie ogólny skan organizmu! Z praktyki wynika również, że czynniki takie jak: smog elektromagnetyczny, zioła, suplementy, stres i inne, jakie mają na nas codziennie wpływ, zniekształcają wyniki, przez co pomiar należy wykonać w specjalnym schemacie, aby uzyskać rzetelny wynik.


Szybki skan organizmu – to nie metoda Volla

Wpis ten przede wszystkim powinien Państwu służyć w celu uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu biorezonansu. Metoda Volla jest jedyną metodą z dziedziny elektropunktury uznaną przez Świat medycyny akademickiej. Jest metodą, która opiera się na przepływie prądu w punktach konkretnych meridianów na dłoniach i na stopach. Metodę Volla przeprowadza w Polsce może około 30% specjalistów, gdyż większa część diagnostów wybrała diagnostykę Vega-testem, lub łączenie obu metod. Jednak poszukując frazy dotyczącej Volla lub korzystając z szybkiej diagnostyki organizmu, bardzo często specjalista przypisuje jej nazwę metody Volla, co nie jest prawdą. Szybki skan organizmu w dużej mierze opiera się na meridianach i występujących między nimi zależnościach w formie algorytmów, skanuje narządy, podporządkowuje do schematu. Szybki skan organizmu może być jedną z metod wykorzystywanych w gabinetach i łączonych z innymi. Nie powinien być jednak jedyną i ostateczną metodą, jaką zamierza posłużyć się diagnosta w celu oceny organizmu.

Zanim skorzystacie z usługi pod nazwą „metoda Volla”, dopytajcie o szczegóły w gabinecie.


Co nam daje szybki skan?

Szybki skan, który mamy możliwość przeprowadzić u nas w gabinecie pozwala na ogólną ocenę parametrów organizmu. Możemy w krótkim czasie uzyskać podpowiedź odnośnie stanu narządów: czy funkcjonują normalnie, czy ich stan jest przewlekły, czy występuje jakaś nadczynność z ich strony. Możemy oszacować stan kręgosłupa, a to wszystko dzięki temu, że każdy kręg połączony jest układem nerwowym z konkretnym obszarem ciała, przez co problemy zdrowotne ciała manifestują się na kręgosłupie i na odwrót, problemy kręgosłupa będą miały wydźwięk w naszych organach.

Dla osób ciekawych świata energii urządzenie ma funkcje przedstawienia w sposób graficzny naszego pola elektromagnetycznego, czyli inaczej naszego potencjału energetycznego w postaci kolorowej aury i czakr. Pamiętajmy jednak, że to wszystko nie jest magią. Drgania naszych komórek w ciele wytwarzają energię, nasze serce i mózg wytwarzają ogromne pole elektromagnetyczne. Zobrazowanie potencjału energii w postaci aury i czakr, to nic innego jak czysta fizyka. Przynosi to jednak ogromną radość, kiedy w tak prosty sposób, możemy zaobserwować, jak zmienia się nasz potencjał energetyczny pod wpływem terapii, zmiany nawyków, lub sportu, co jest niejednokrotnie fascynujące.

 

 


Śląskie Centrum Biorezonansowe
Dąbrowa Górnicza ul. Relaksowa 31
Bartosz Bryła » 505 044 147
Monika Żeleźnik » 512 969 369


VegaTest – Pasożyty – Biorezonans – Toksyny – Oczyszczanie – Wspomaganie – Terapie naturalne

skan organizmu Express test apple icon 144x144 1www.biorezonansowe.pl